ONZE DIENSTEN

Advisering

Door onze ervaringen bij kleine tot grote gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen wij ook voor uw gemeente het WOZ-proces optimaal inrichten.

Flexibiliteit is ons uitgangspunt; afhankelijk van uw wensen zorgen wij voor de juiste organisatorische, taxatie technische of juridische ondersteuning. Onze ervaring gebruiken wij graag om uw mensen te coachen en om de uitvoering te verbeteren. Onze kracht ligt in het specialisme. Daar waar het voor u lastig wordt schakelt u ons in. U kunt bij EindelijkAdvies onder meer terecht met al uw vragen over lokale heff ingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Wij adviseren uitvoeringsorganisaties bij het inrichten en uitvoeren van werkprocessen zodat er tijdig en correct belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen opgelegd worden. Wij bieden specialistisch juridisch en taxatie technisch maatwerk voor gemeenten bij de afhandeling van bezwaar– en beroepsprocedures.

De basis voor succes ligt bij een goede organisatie. Door onze ervaringen bij kleine tot grote gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen wij ook voor uw gemeente het WOZ-proces optimaal inrichten. Onze inzet heeft veelal een verbetering van het algemene oordeel van de waarderingskamer als resultaat.
meer
Wij hebben ervaring in het opzetten en verbeteren van (model)taxaties. We zorgen voor een juiste balans tussen marktconform en verdedigbaar waarderen. Zo ontstaat een houdbare waarde die zowel de toets van de waarderingskamer als bezwaar- en beroepsprocedures kan doorstaan. Bij taxaties in het kader van bezwaar en beroep werken wij alleen met gespecialiseerde taxateurs die zijn gecertificeerd. Door jarenlange ervaring kunnen zij hun waardering met succes in een eventuele procedure verdedigen. Een correcte en verdedigbare waardering als fundament is onmisbaar in een procedure.
meer
Uitvoeringsorganisaties vinden het prettig om, zeker bij meer complexe juridische procedures, advies te kunnen vragen aan gespecialiseerde deskundigen. Onze medewerkers kunnen snel en efficiënt een uitspraak op bezwaar nakijken, toetsen of eventueel in zijn geheel opstellen.
meer
Graag denken wij met u mee voor het optimaliseren en verbeteren van uw invorderingsproces. Denk hierbij aan het verantwoord en sociaal invorderen, omgaan met de schuldenproblematiek, wegwerken van achterstanden met daarbij een kritisch oog op oninbare vorderingen.
meer
De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen vaak nog weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Dat heeft ertoe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende systemen. Met elk hun eigen inhoud en processen om gegevens bij te houden.
meer

Dienstverlener voor de overheid en semioverheid

In ons dagelijkse werk voor gemeenten, provincies en waterschappen worden wij steeds vaker geconfronteerd met complexe vraagstukken over inrichting, stroomlijning van organisatie en processen om grip te houden op de kwaliteit en de uitvoeringskosten en doorlooptijd. Ons team van vaste medewerkers heeft de krachten gebundeld met zelfstandige professionals om gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden te helpen bij deze complexe vraagstukken. Samen hebben wij al vele projecten en adviestrajecten succesvol doorlopen.

“Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van interim professionals die zich onderscheiden in kennis en kwaliteit”

Interim Professionals

Eindelijk voorziet in de toenemende vraag naar tijdelijke professionals. Wij leveren op basis van uw aanvraag de passende experts. Flexibele tijdelijke professionals met verstand van zaken: zij doorgronden snel de vragen en processen in uw organisatie. Wij bieden vakmensen op het gebied van beleid en uitvoering voor zowel overheid en semioverheid zoals samenwerkingsverbanden, gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties.

Eindelijk biedt tijdelijke waarneming op elk niveau binnen overheid en semioverheid. Of het nu gaat om management niveau, (juridische) beleidsadvisering of uitvoerende ondersteuning, wij leveren een interim professional die zijn vak verstaat.

In de praktijk is de komst van een tijdelijke waarnemer vaak een ‘natuurlijk’ moment om lopende processen eens grondig te analyseren. Het is ons dus niet vreemd dat er een adviestraject aan de interim opdracht gekoppeld wordt

“Flexibele tijdelijke professionals met verstand van zaken”

We optimaliseren het WOZ-proces

De basis voor succes ligt bij een goede organisatie. Door onze ervaringen bij kleine tot grote gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen wij
ook voor uw gemeente het WOZ-proces optimaal inrichten. Onze inzet heeft veelal een verbetering van het algemene oordeel van de Waarderingskamer
als resultaat.

“Een goed ingericht WOZ-proces levert veelal een beter oordeel op van de Waarderingskamer”

Kwaliteit in taxaties

Wij hebben veel ervaring in het opzetten en verbeteren van (model)taxaties. Daarbij zorgen we voor een juiste balans tussen marktconform en verdedigbaar waarderen. Zo bepalen we waardes die zowel de toets van de Waarderingskamer als bezwaar- en beroepsprocedures kunnen doorstaan. Bij taxaties in het kader van bezwaar en beroep werken wij alleen met gespecialiseerde taxateurs die zijn gecertificeerd. Door jarenlange ervaring kunnen zij hun waardering met succes in een eventuele procedure verdedigen.

“Een correcte en verdedigbare waardering als fundament is onmisbaar in een procedure.”

Bezwaar en beroep

Uitvoeringsorganisaties vinden het prettig om, zeker bij meer complexe juridische procedures, advies te kunnen vragen aan gespecialiseerde deskundigen. Onze medewerkers kunnen snel en efficiënt een uitspraak op bezwaar nakijken, toetsen of eventueel in zijn geheel opstellen.

Daarnaast hebben zij oog voor de taxatie technische kant van de bezwaarafhandeling. Bij een eventuele proceskostenvergoeding zijn zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de meest recente jurisprudentie. Door een juiste taxatie technische en juridische toets voorkomt u dat u later in de procesgang alsnog de rekening gepresenteerd krijgt.

Het verdedigen van een vastgestelde waarde van een onroerende zaak is een specialiteit op zich. Het is belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Het is, naast een zorgvuldige dossiervorming, ook noodzakelijk om tijdens de zitting een goede verdediging te voeren.

“Wij weten de actuele juridische toets en staan voor een gedegen procesvertegenwoordiging”

Lokale Heffingen

Graag denken wij met u mee voor het optimaliseren en verbeteren van uw invorderingsproces. Denk hierbij aan het verantwoord en sociaal invorderen, omgaan met de schuldenproblematiek, wegwerken van achterstanden met daarbij een kritisch oog op oninbare vorderingen.

Ook helpen wij u graag mee met het aanscherpen van uw invorderingsbeleid en het “up-to-date houden” van uw leidraad.

Onze adviseurs beschikken over de vereiste kennis van wet- en regelgeving, hebben de juiste vaardigheden met daarbij een ruime praktijkervaring om u op weg te helpen. Geen belastingapplicatie is ons onbekend.

Optimalisering basis-registraties

De verschillende bestaande (geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen vaak nog weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Dat heeft ertoe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende systemen. Met elk hun eigen inhoud en processen om gegevens bij te houden.

Helaas is de komst van de Samenhangende Objecten Registratie, die hierin meer lijn zou moeten brengen, voorlopig uitgesteld. Voor de uitvoering van diverse taken is afstemming tussen verschillende basisregistraties essentieel. Zo worden BAG gegevens gebruikt voor de WOZ. En BGT gegevens worden gebruikt om informatie in BOR en ook WOZ bij te werken.

Wij helpen u graag om verschillen tussen de verschillende registraties in beeld te brengen, geven u graag advies hoe de verschillen opgelost kunnen worden en helpen u vervolgens om de processen zo in te richten dat de verschillende registraties op elkaar afgestemd blijven.

“Door inrichting van eenduidige werkprocessen krijgt u betere informatie uit de afzonderlijke basisregistraties.”

Meer weten?

Functie

Salaris:
0

Adviseur Belastingen

Vacaturetekst

Wij zijn op zoek naar collega’s die onze dienstverlening willen uitbouwen op het gebied van gegevensbeheer ( BGT-BAG-WOZ ) of belastingen ( beleid, taxaties en projectleiding )

De werkzaamheden

  • Bezig houden met het adviseren van belastingsamenwerkingen over de BGT-BAG-WOZ of belastingen.

 

Vereisten

  • Een afgeronde HALO opleiding;
  • Kennis over BAG en / of WOZ is een pré.

 

Dit krijg je van ons

  • Een competitief salaris;
  • Een zakelijke leaseauto;
  • Een zakelijke laptop;
  • Een zakelijke mobiele telefoon.

 

Indien u vragen heeft over deze vacature kunt u contact opnemen met ons via 030 274 5677.

Vaardigheden

Belastingen
BAG-WOZ

Sollicitatieformulier